Resurs 6EST_MGMT_
person in gray long sleeve shirt holding black tablet computer
Anders_raster

Allmäntandvård.

På Koningsbacke tandvårdcenter utför vi all typ av allmäntandvård. Styrkan hos oss ligger i kombinationen att alltid ha erfarna specialister till hands om ett svårare tandproblem dyker upp. Därför kan du känna dig trygg i att kliniken tar hand om dig på bästa sätt, nästan oavsett vad som sker i munnen.

  • Noggrann undersökning och årliga kontroller
  • Lagningar i composite / plast eller porslin
  • Akuta problem med akut smärta
  • Trauma
  • Rotfyllningar
  • Porslinskronor och porslinsfasader
  • Bettskenor
  • Proteser

Andra behandlingar på Koningsbacke.

Utöver Allmäntandvård har vi Specialist- och Estetisk Tandvård. Innan vi pratar behandling så pratar vi med dig. För alla har olika förutsättningar och ställer olika krav, både på hälsan och estetiken. När vi vet hur ni tänker så tittar vi på förutsättningarna och ger rätt vård där du kan känna dig trygg. Vi utför alla typer av behandlingar på plats. Vi har allmäntandvård, estetiskt tandvård och specialisttandvård.