Resurs 6EST_MGMT_
long black haired woman smiling close-up photography

Remittera till Koningsbacke Tandvårdscenter

ORAL PROTETIK • käkkirurgi • ORal radiologi • parodontologi • specialist i samverkan

Du kan som tandläkare remittera en patient till oss där vi alltid strävar efter att ha korta köer inom våra specialiteter. På Koningsbacke Tandvårdscenter tar vi emot patienter med frågeställningar inom oral protetik, käkkirurgi, oral radiologi och parodontologi enskilt till specialister eller i samverkan.


Du kan skicka remiss via ditt eget journalsystem och utskrift, via knappen nedan direkt i Muntras journalsystem eller via Konnekta Boneprox. Vi återkopplar med bekräftelse på emottagen remiss, så snart patienten har fått en första tid hos oss. Om det gäller akuta frågeställningar prioriteras dessa förstås före andra. Självklart håller vi alltid dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.

viktigt_att_finger

Viktigt då du sänder remiss är att inkludera följande.

  • Alla tagna röntgenbilder
  • Gärna kliniska foton samt en aktuell hälsodeklaration
  • Tydlig frågeställning och önskemål kring behandling
  • Information kring mm vi skall utföra delar av en behandling, t.ex. endast implantatkirurgi

Kom också ihåg att vi alltid erbjuder dig som remittent, möjlighet att fritt auskultera vid samtliga behandlingar. Dessutom kommer vi att arrangera föreläsningar inom olika odontologiska discipliner där du alltid deltar utan kostnad som remittent.