Resurs 6EST_MGMT_

Allmän Tandvård

Rotfyllning

När en tand behöver rotfyllas beror det ofta på att pulpan ( nerven i tanden) har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier. Det kan bero på hål i tänderna sk karies, men också pga. trauma eller gravt slitage. En rotfyllning innebär att tandläkaren tar bort tandens nerv och fyller rotkanalen med ett konstgjort material. 

 

Du behöver oftast bedövning under ingreppet och det gäller särskilt om du har mycket tandvärk när behandlingen börjar.

 

All karies och gamla fyllningar behöver tas bort. För att kunna komma åt att rensa tanden måste tandläkaren borra ända in till pulpan.

 

Extra viktigt är att det inte får komma in bakterier eller saliv i rotkanalerna under behandlingen. Du får därför ha en gummiduk runt tanden för att den inte ska komma i kontakt med resten av munhålan.  Tandläkaren gör rent tandkronan med en särskild vätska som tar bort bakterier.

 

Tandläkaren använder små filar för att rengöra rotkanalerna och detta sker med en maskin. Därefter spolas kanalerna rena med en vätska.

 

För att rotfylla tanden används ett slags cement och gummispetsar. Tandläkaren tar slutligen en röntgenbild för att se att spetsarna når till exakt djup och att rotkanalerna är helt fyllda.

 

Ibland slipas tanden som ska rotfyllas för att den ska hålla bättre. All forskning indikerar att tanden efter färdig rotfyllning, bör byggas upp med en krona. Detta gör vi med porslinsmaterial och lämnar alltid minst 5 års garanti på arbetet.

Lät det intressant? Boka då en tid redan nu.