Resurs 6EST_MGMT_
person in gray long sleeve shirt holding black tablet computer
Speciialist_-50

Specialisttandvård.

Specialisttandvård är hjärtat av Koningsbacke Tandvårdscenter. Det är den del av tandvården som omfattar avancerade och specifika behandlingar som kräver särskild expertis och utbildning. Den innefattar olika områden som endodonti (rotfyllningar), parodontologi (behandling av tandlossningssjukdomar), ortodonti (tandreglering), oral kirurgi (kirurgiska ingrepp i munhålan) och protetik (ersättning av förlorade tänder med proteser, kronor och broar).

Specialisttandvård utförs ofta av tandläkare med ytterligare specialistutbildning och är nödvändig för att hantera komplexa tandvårdsproblem som inte kan behandlas av allmäntandläkare.

Målet är att erbjuda patienter avancerad vård och lösningar för specifika tandproblem, vilket bidrar till både oral hälsa och inte minst livskvalitet.


  • Noggrann undersökning och årliga kontroller
  • Lagningar i composite / plast eller porslin
  • Akuta problem med akut smärta
  • Trauma
  • Rotfyllningar
  • Porslinskronor och porslinsfasader
  • Tandlossningssjukdomar
  • Bettskenor
  • Proteser

LÄS MER OM BEHANDLINGAR INOM SPECIALISTTANDVÅRD

TANDIMPLANTAT
TANDLOSSNING
ORAL RADIOLOGI / RÖNTGEN
ORAL PROTETIK
ORAL KIRURGI
PARANDONTOLOGI / TANDLOSSNING

Andra behandlingar på Koningsbacke.

Specialisttandvården är en stor del av Koningsbacke. Men vi utför också allmän- och estetisk tandvård. Innan vi pratar behandling så pratar vi med dig. För alla har olika förutsättningar och ställer olika krav, både på hälsan och estetiken. När vi vet hur ni tänker så tittar vi på förutsättningarna och ger rätt vård där du kan känna dig trygg. Vi utför alla typer av behandlingar på plats.

Välkommen!