Resurs 6EST_MGMT_

Kirurgiska behandlingar

Tandimplantat

För många människor innebär förlust av tänder en negativ inverkan på både självkänslan och förmågan att tugga normalt. Nästan alla förlorade tänder kan ersättas med ett tandimplantat där våra specialister har en mycket lång erfarenhet av denna behandlingsmetod. Tandimplantat är en banbrytande och effektiv lösning för att återställa ditt leende och öka din livskvalitet.

 

En av de främsta fördelarna med tandimplantat är deras naturliga och hållbara utseende. Till skillnad från avtagbara proteser eller andra tandreparationer sitter tandimplantat permanent i käkbenet och ger en fast och stabil grund för ersättningständerna. Detta resulterar i en känsla av autenticitet och ger dig självförtroendet att le, tala och äta som vanligt.

Genom att ersätta saknade tänder bevarar de käkbenets struktur och förhindrar nedbrytning av benmassa som kan uppstå när tänder saknas. Dessutom kan tandimplantat förbättra din tuggfunktion och underlätta matsmältningen, vilket kan ha positiva effekter på din övergripande hälsa och välbefinnande.

När man saknar en eller flera tänder kan de ersättas genom att kirurgiskt placera skruvar i titan s.k. tandimplantat i käkbenet. Tandimplantatet kommer genom läkning, i regel 10-12 veckor, att växa in i käkbenet.  Därefter kan en porslinskrona eller bro/brygga skruvas fast på tandimplantatet och på så sätt fungera likt en egen tand i funktion och utseende.

Att operera in ett tandimplantat görs utan konsekvenser för närliggande tänder. Detta är till skillnad från en bro/brygga, där man måste slipa ner tänder runt omkring tandluckan för att fästa bron. 

Inför en tandimplantatbehandling tar vi alltid en datortomografi eller 3D-röntgen, detta för att avgöra att käkbenet har tillräcklig tjocklek och kvalitet. Ibland kan man behöva bygga tillbaka förlorat käkben och / -eller mjukvävnad och då sker detta på plats hos en av våra erfarna specialister.Oavsett om du förlorat tänder i över- och underkäken, kan vi alltid hjälpa dig.  Tandimplantat kan alltså användas för att ersätta en tand, flera saknade tänder eller alla tänder i munnen om de förlorats.

På Koningsbacke Tandvårdscenter använder vi endast implantatsystem med lång klinisk dokumentation, där vetenskapliga studier tydligt visat att det fungerar över många år. Därför samarbetar vi med Neoss implantatföretag, där tandimplantatet tillverkas i Sverige och där produktutveckling och forskning sker.Per Ingvar Brånemark, uppfinnaren till tandimplantatet, gjorde den mesta av forskningen i Göteborg från tidigt 60-tal. Där återfinns Neoss än idag och detta borgar för en trygghet hos dig som patient då reservdelar alltid finns nära till hands vid en eventuell komplikation.

Implantatbehandling är en omfattande behandling och kräver lång erfarenhet och expertis hos tandläkaren som utför ingreppet. På Koningsbacke Tandvårdscenter finns specialister som tillsammans utfört tiotusentals implantatbehandlingar.
Dessutom bidrar de aktivt i både produktutveckling- och forskning vilket innebär att du som patient alltid får ta del av de senaste metoderna för diagnostik och bästa tänkbara behandlingsmetoder.

Implantatbehandling utförd enligt dessa principer och kunskap har en mycket god långtidsprognos och fungerar mycket bra under många år. Allvarliga komplikationer är mycket ovanliga, och de viktigaste för att undvika dessa är: 

  • Inför och efter avslutad implantatbehandling utförs en noggrann uppföljning och kontroll hos tandläkaren och tandhygienisten
  • Din egen munhygien är mycket viktig för ett lyckat resultat över tid. Därav kommer du att få individuella rekommendationer för hur du skall hålla rent med hjälp av till exempel eltandborste, särskilt tandtråd och mellanrumsborstar. 

Vi rekommenderar kontroller var 3:e till 4:e månad så att vi kan upptäcka eventuella inflammationer och komplikationer. Tar det för lång tid innan skadan upptäcks kan det hända att implantaten går förlorade. Kontroller skall ske resten av livet för att kunna säkerställa ett bra resultat.

Lät det intressant? Boka då en tid redan nu.