Resurs 6EST_MGMT_
long black haired woman smiling close-up photography

Boka tid till Koningsbacke Tandvårdscenter

UNDERsökning • tandblekning • BETTSKENOR • AKUTA PROBLEM • LAGNINGAR • PROTESER • TRAUMA • ROTFYLLNINGAR • TANDHYGIENIST

Du kan som tandläkare remittera en patient till oss där vi alltid strävar efter att ha korta köer inom våra specialiteter. På Koningsbacke Tandvårdscenter tar vi emot patienter med frågeställningar inom oral protetik, käkkirurgi, oral radiologi och parodontologi enskilt till specialister eller i samverkan.


Du kan skicka remiss via ditt eget journalsystem och utskrift, via knappen nedan eller direkt i Muntra journalsystem. Vi tar också emot remisser via Konnekta Boneprox. Vi återkopplar med bekräftelse på emottagen remiss, så snart patienten har fått en första tid hos oss. Om det gäller akuta frågeställningar prioriteras dessa förstås före andra. Självklart håller vi alltid dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.