Resurs 6EST_MGMT_

Allmän Tandvård

Tandhygienist och tandlossning

Vi rekommenderar alla våra patienter att få sina tänder undersökta av en tandläkare och rengjorda av en tandhygienist minst en gång om året. Tandhygienister är experter inom oral hälsa och förebyggande tandvård. Deras huvudsakliga uppgift är att utföra rutinmässiga undersökningar och rengöringar för att avlägsna plack, tandsten och andra beläggningar som kan leda till karies och tandlossning. Utöver detta ger de också rådgivning och utbildning om munhygienpraxis och kostvanor som kan främja en hälsosam mun.

Behandling av olika stadier av tandköttssjukdomar sker primärt av en tandhygienist och i vissa fall tillsammans med vår specialist i tandlossningssjukdomar (parodontolog).

En tidig form av tandköttssjukdom kallas gingivit. Typiska tecken på detta är då tandköttet är svullet, irriterat och lättblödande. Behandlas inte denna inflammation, kan den leda till allvarligare tandköttssjukdom, det som kallas parodontit eller tandlossning.
Ofta talar vi om det som kallas för tandsten vilket är förkalkad bakteriebeläggning. Tandsten gör det lättare för ny bakteriebeläggning att fästa och inflammationen ökar. Tas inte bakteriell beläggning bort kommer tandfästet gradvis att minska. Till slut lossnar tanden och därav namnet tandlossning.

Behandling av tandköttsinflammation kräver en professionell borttagning av tandsten hos framför allt tandhygienist, kombinerat med en noggrann och god munhygien. Är fickan i tandköttet för djup för att ta bort beläggningen, så kommer en kirurgisk behandling hos vår specialist att vara nödvändig för att övervinna sjukdomen.

Forskning har visat att vissa människor är mer benägna att få gingivit än andra, dvs det finns en genetisk komponent. Andra faktorer som bidra negativt är rökning, diabetes och sjukdomar som påverkar kroppens immunförsvar.  Dessa påverkar svårighetsgraden och hur snabbt parodontit utvecklas.

Sedan finns också vardagliga saker som kaffe, juice och läsk vilka missfärgar dina tänder över tid. Rökning, snus och rött vin kan också missfärga dina tänder. Ofta räcker det inte alltid med en noggrann borstning, tandtråd och sköljning för att ta bort tandsten och beläggning på tänderna.

Dessutom kan tandhygienister upptäcka tidiga tecken på oral sjukdom och andra tandrelaterade problem och ge rådgivning om lämpliga behandlingsalternativ. Tidig upptäckt och intervention kan bidra till att förhindra allvarliga komplikationer och minska risken för smärtsamma och kostsamma tandvårdsingrepp i framtiden.

En av de viktigaste rollerna som tandhygienister spelar är att främja förebyggande tandvård och att utbilda och motivera patienter att ta hand om sin munhälsa på bästa sätt. Genom att erbjuda individuellt anpassad rådgivning och utbildning kan tandhygienister hjälpa patienter att utveckla goda munhygienrutiner och att göra hälsosamma livsstilsval som främjar en stark och frisk mun.

Dessutom kan tandhygienister ge rådgivning om kostvanor och livsstilsfaktorer som kan påverka tandhälsan, såsom tobaksbruk och intag av sockerhaltiga livsmedel och drycker. Genom att ge information och motivation kan de hjälpa patienter att minska risken för tandproblem och främja en hållbar tandhälsa över tid.

Vi rekommenderar därför alltid alla våra patienter att besöka en tandhygienist minst en gång om året för att förebygga all typ av tandköttsinflammation, liksom att få tips kring hur man på bästa sätt håller rent runt sina tänder.

Lät det intressant? Boka då en tid redan nu.